Presentació

SÍLVIA RODRÍGUEZ BEN

  • Llicenciada en psicologia, especialitat en psicologia clínica, per la Universitat Ramon Llull. Barcelona.
  • Membre del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC). Col·legiada número 13.010. Membre de la secció col·legial de psicologia clínica, de la salut i psicoterapia.
  • Certificat d'acreditació en psicologia sanitària. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
  • Master en psicopatologia clínica i psicoterapia. Fundació Vidal i Barraquer. Universidad Ramon Llull. Barcelona.
  • Master en psicopatología infantil i juvenil. Universidad Ramon Llull. Barcelona.
  • Cursos d’especialització en avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica de diversos trastorns de la infància, l’adolescència i la vida adulta.
  • Experiència professional en psicologia a la xarxa pública i privada.
  • Experiència professional en recerca en psicologia clínica i de la salud.
  • Col·laboradora en articles de revistes científiques i de divulgació psicològica.
  • Assistent habitual a formació continuada, congressos i jornades en salut mental nacionals e internacionals.