Serveis

  • Avaluació, diagnòstic, tractament psicològic i psicoteràpia a nens, adolescents, adults i família.
  • Teràpia individual
  • Teràpia grupal
  • Orientació familiar
  • Orientació escolar
  • Coordinació interprofessional amb altres serveis i/o especialistes com escoles, Equips d’assessorament Psicopedagògic (EAP), serveis socials, metges, psicòlegs, psicopedagogs, logopedes, etc.